Երեք գործընկերով և ավելի քան 45 հոգանոց անձնակազմով մենք ծառայություններ ենք մատուցում հաշվապահության, հարկերի և աուդիտի ոլորտներում՝ հիմնվելով անկախության, օբյեկտիվության և պրոֆեսիոնալիզմի վրա: Մենք ունենք բազմամյա փորձ հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում և հանդիսանում ենք մի քանի բարեփոխումների առաջնամարտիկները․ Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի մշակում (APSAS), ներքին աուդիտի մեթոդաբանության մշակում և փորձարկում պետական հատվածում, պետական հատվածի արտաքին աուդիտի մեթոդաբանության մշակում ՀՀ հաշվեքննի պալատի համար:

Հաճախորդներ