h

Մենք ունենք բազմամյա փորձ հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում և հանդիսանում ենք մի քանի բարեփոխումների առաջնամարտիկները․ Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի մշակում (APSAS), ներքին աուդիտի մեթոդաբանության մշակում և փորձարկում պետական հատվածում, պետական հատվածի արտաքին աուդիտի մեթոդաբանության մշակում ՀՀ հաշվեքննի պալատի համար:

Տեսնել ավելին

Հաճախորդներ

Ծառայություններ