Գույքագրման աշխատանքների իրականացում

Գույքագրման ծառայություններ

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցում
Կաուչուկի արտադրություն
Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Պղինձ-ոսկու խտանյութի արտադրություն, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում
Սև պղնձի արտադրություն, Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Պղինձ-ոսկու խտանյութի արտադրություն, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում
Օգտակար հանածոների հանքարդյունահանում և հանքավերամշակում, Մոլիբդենի և պղնձի խտանյութի արտադրություն
Հանքարդյունահանում և հանքավերամշակում
Ուղևորների և բեռների փոխադրման ծառայություններ
Ստորգետնյա և վերգետնյա շինարարական աշխատանքներ
Ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Ոսկու խտանյութի արտադրություն, Ոսկու խտանյութի արտադրություն