Վերապատրաստման ծառայություններ

Վերապատրաստման ծրագրերի իրականացման ծառայություններ

Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի, Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտերի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացներ
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հարկային բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դասընթացներ Ֆինանսական և հարկային հաշվառում: Հարկային ստուգումների հայաստանյան և միջազգային փորձը թեմայով