Հաշվապահական հաշվառման վարում

Հաշվապահական հաշվառման վարում


Կաուչուկի արտադրություն

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցում

Տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանն օժանդակություն

Նախագծային և խորհրդատվական ծառայություններ

Ոչ պարենային ապրանքների ներմուծում և վաճառք

Հանքարդյունաբերություն

Ինտերնետային ծառայություններ,Հեռահաղորդակցության ծառայություններ

Ներդրումների և ձեռքբերումներ հետ կապված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում մայր ընկերությանը (Նաիրիտ Գործարան ՓԲԸ)

Հիգիենիկ պարագաների արտադրություն

Օծանելիքի ներմուծում և մանրածախ առևտրի ցանցի կազմակերպում

Մայր գրասենյակի շահերի ներկայացում Հայաստանում,Մարկետինգային և գովազդային գործառնություններ` կապված մայր գրասենյակի կողմից արտադրվող ծխախոտային արտադրանքի հետ

Ինտերնետային ծառայություններ, Հեռահաղորդակցության ծառայություններ

Գինու և կոնյակի արտադրություն

Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Ոսկու զտում, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում

Հյուրանոցային ծառայություններ