Աուդիտ և հարակից ծառայություններ

Աուդիտ և հարակից ծառայություններՏեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման գործակալություն

Հաճախորդների արժեթղթերի պորտֆելի հավատարմագրային կառավարում, արժեթղթերի կառավարում և խորհրդատվության մատուցում

Բարեգործական գործունեություն

Բարեգործական գործունեություն

Քաղաքացիական նշանակություն ունեցող շինարարական ծառայությունների մատուցում

Բժշկական սարքավորումների ներմուծում և իրացում, խորհրդատվական ծառայություններ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման վերաբերյալ, բժշկական սարքավորումների նորոգում և սպասարկում

Բժշկական սարքավորումների ներմուծում և իրացում

Գծիկավոր կոդի (շտրիխկոդի) շնորհում

Կիա ավտոմեքենաների, պահեստամասերի ներմուծում և վաճառք,
ավտոտեխսպասարկման ծառայություններ

Վարկերի տրամադրում

Գույքի վարձակալություն

ՀՀ արտաքին հարաբերությունների աջակցության իրականացում

Վարկերի տրամադրում

Վարկերի տրամադրում

Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների վաճառք

Պարենային և ոչ պարենային ապրանքների առևտուր

Ներդրումային գույքի կառավարում

Ներդրումային գույքի կառավարում

Ներդրումային գույքի կառավարում

Բջջային կոնտենտ-ծառայություններ

Գրասենյակային տարածքների վարձակալության և սպասարկման ծառայություններ